Mejla gärna till:

info@goksviksgaraget.se

Synpunkter och önskemål mottages tacksamt på adressen ovan. Upplever man att någon bild el. text känns obekväm och bör tas bort, är det bara att medd. bildens nummer så raderas den direkt (alla bilder är märkta ex. R068)

M.v.h.

Mårten

© 2009, Göksviksgaraget

OBS! ALLA bilder inom denna sida omfattas av fotografernas upphovsrätt!
Endast avändning för privat bruk.
Alla former av kommersiellt bruk är förbjudet, utan avtal med ägaren till bilden.